Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów podczas III otwartego naboru wniosków

26 - 26 April
2018
Giżycko, Białystok

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów 
podczas III otwartego naboru wniosków 
Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 


26 kwietnia    Giżycko  Hotel Wodnik, 3-go Maja street 2, Giżycko

26 kwietnia     Białystok, Urząd Marszałkowski, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, (sala 115) 


Czas szkolenia: 10:00-13:00. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez przedstawicieli  Regionalnych Punktów Kontaktowych.


Program


9.30-10.00     Rejestracja uczestników. Powitalna kawa. 
10.00-10.30    Ogólne informacje o Programie Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska oraz  trzecim otwartym naborze wniosków. Pytania i odpowiedzi. 
10.30-11.30   Kwalifikowalność wydatków. Pytania i odpowiedzi.
11.30-12.00    Przerwa kawowa.
12.00-12.45   Wypełnianie wniosku o dofinansowanie. Pytania i odpowiedzi.
12.45-13.00   Ćwiczenia praktyczne. Pytania i odpowiedzi.

13.00-14.00 Konsultacje indywidualne (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu)

 

Uprzejmie prosimy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniach o rejestrowanie się za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 r. W ciągu kilku dni od rejestracji, zostaną Państwo poinformowani mailowo o przyjęciu zgłoszenia i możliwości wzięcia udziału w szkoleniu. Rejestracja uczestników może zostać zakończona wcześniej, jeśli zostanie wyczerpany limit miejsc (maksymalna liczba uczestników: Białystok – 70, Giżycko – 70). Zgłoszenia od przedstawicieli instytucji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu (np. spółki akcyjne, prywatni przedsiębiorcy, itp.) nie będą akceptowane


Uczestnicy mogą przesłać pytania dotyczące trzeciego naboru wniosków za pośrednictwem poczty e-mail na adres events@vilniusjts.eu jeszcze przed szkoleniami. Odpowiedzi na przesłane pytania zostaną udzielone w trakcie szkoleń, a także opublikowane na stronie Programu www.lietuva-polska.eu, w zakładce FAQ. Konsultacje indywidualne tylko dla uczestników, którzy wcześniej zgłoszą takie zapotrzebowanie.

 


Uprzejmie prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniach (po otrzymaniu potwierdzenia) – umożliwi to udział do wzięcia udziału w wydarzeniu innym osobom chętnym.


W przypadku pytań, prosimy o kontakt Menedżerem ds. Komunikacji Programu, Panią  Ievą Junevičienė, tel. +370 5 2611774, email: ieva.juneviciene@vilniusjts.eu

  

Formularz rejestracyjny

Imię*
Nazwisko*
Instytucja*
Adres e-mail*
Proszę ponownie wpisać adres mailowy*
Biorę udział w szkoleniu w: *Białymstoku
Giżycku
Potrzebuję konsultacji indywidualnych *Tak
Nie
Pytania na konsultacje indywidualne