DARBO PASIŪLYMAI

 

Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius ieško vyresniojo komunikacijos vadovo.

 

Vyresnysis komunikacijos vadovas turi užtikrinti efektyvų 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimą ir 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos užbaigimą.

 

Reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį žurnalistikos/ komunikacijos/ viešojo administravimo/  socialinių mokslų ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas raštu ir žodžiu. Rusų ir latvių kalbų žinios yra privalumas.

3. Gerai žinoti Europos Sąjungos regioninės politikos ir atitinkamus teisės aktus (Europos kaimynystės priemonės programoms taikomus Europos Sąjungos reglamentus), reglamentuojančius ES fondų panaudojimą ir jais vadovautis, išmanyti reikalavimus informacijos sklaidai ir viešumui, viešųjų pirkimų vykdymo procedūras.

4. Gerai žinoti administruojamų programų pagrindinius programinius dokumentus.

5. Gerai išmanyti nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras.

6. Turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį viešųjų ryšių srityje. Patirtis dirbant su Europos Sąjungos finansuojamomis projektais / programomis yra privalumas.

7. Gerai žinoti Europos Sąjungos reikalavimus, susijusius su viešinimu ir informacijos pateikimu.

8. Turėti administracinių ir bendravimo gebėjimų.

9. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti dirbti tarptautinėje komandoje ir įvairių tautų kultūrų aplinkoje.

10. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas.

11. Žinoti raštvedybos, susirašinėjimo taisykles, teisės ir norminiųaktųrengimo reikalavimus.

12. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office Pro, Internet).

 

Pagrindinės funkcijos (nuoroda)

 

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymus lietuvių ir anglų kalbomis Europass XML/pdf XML formate (el. paštu) užpildytą  per „Europass“ CV internetinį redaktorių.

2. Motyvacinius laiškus lietuvių ir anglų kalbomis Europass XML/pdf XML formate (el. paštu) užpildytą  per „Europass“ CV internetinį redaktorių.

 

Prašome pateikti savo dokumentus iki sausio 20 d. el. paštu: info@vilniusjts.eu

 

Jungtinis techninis sekretoriatas

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Faks. +370 5 261 0498

El. paštas: info@vilniusjts.eu

www.vilniusjts.eu

Telefonas pasiteiravimui: +370 5 261 0477xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius ieško viešųjų pirkimų specialisto / projektų vadovo (laikinai pozicijai iki 2017 m. gruodžio 24 d.).

 

Viešųjų pirkimų specialistas / projektų vadovas turi užtikrinti efektyvų 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos įgyvendinimą (toliau – Programa) ir 2007-2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos užbaigimą.

 

Reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį teisinį/ekonominį/viešojo administravimo/ verslo administravimo ar kitos srities aukštąjį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2. Gerai mokėti lietuvių ir anglų kalbas, žodine ir rašytine forma. Kitų Programos kalbų mokėjimas taip pat yra privalumas.

3. Gerai žinoti Europos Sąjungos regioninės politikos ir atitinkamus teisės aktus (Europos kaimynystės priemonės programoms taikomus Europos Sąjungos reglamentus, viešųjų pirkimų direktyvas ir su viešaisiais pirkimais susijusius teisės aktus), reglamentuojančius Programų fondų panaudojimą, projektų valdymo ciklo priemones.

4. Gerai žinoti Programų pagrindinius programinius dokumentus.

5. Gerai žinoti nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų procedūras, ir mokėti pritaikyti praktikoje.

6. Turėti ne mažiau kaip 2 metų patirtį Programos/projektų valdyme.

7. Turėti administracinių ir bendravimo gebėjimų.

8. Mokėti gerai rašyti, bendrauti ir daryti pristatymus.

9. Savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.

10. Mokėti dirbti tarptautinėje aplinkoje.

11. Mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, sisteminti ir rengti išvadas.

12. Sklandžiai dėstyti savo mintisraštuir žodžiu, žinoti raštvedybos ir dokumentų rengimo taisykles.

13. Mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office Pro, Internet).

 

Pagrindinės funkcijos (nuoroda)

 

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Gyvenimo aprašymus lietuvių ir anglų kalbomis Europass XML/pdf XML formate (el. paštu) užpildytą  per „Europass“ CV internetinį redaktorių.

2. Motyvacinius laiškus lietuvių ir anglų kalbomis Europass XML/pdf XML formate (el. paštu) užpildytą  per „Europass“ CV internetinį redaktorių.

 

Prašome pateikti savo dokumentus iki sausio 20 d. el. paštu: info@vilniusjts.eu

 

Jungtinis techninis sekretoriatas

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Faks. +370 5 261 0498

El. paštas: info@vilniusjts.eu

www.vilniusjts.eu

Telefonas pasiteiravimui: +370 5 261 0477

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Viešoji įstaiga Jungtinis techninis sekretoriatas, Konstitucijos pr. 7, Vilnius ieško INTERREG programų padalinio vadovo.

 

INTERREG programų padalinio vadovas turi užtikrinti efektyvų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Programa) Jungtinio sekretoriato (toliau – JS) funkcijų atlikimą ir 2007-2013 m. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos (toliau – Lietuvos ir Lenkijos programa) užbaigimą.

 

Reikalavimai pretendentui:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių, fizinių ar technologijos mokslo studijų srities išsilavinimą, ne mažesnę kaip 3 metų Europos Sąjungos (toliau – ES) programų valdymo patirtį.

2. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ES struktūrinių fondų valdymą, ES tarptautinių bendradarbiavimo programų įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius teisinius darbo santykius, viešuosius pirkimus.

3. Gerai žinoti pagrindinius administruojamų programų dokumentus.

4. Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir padalinio veiklą.

5. Gebėti dirbti komandoje ir tarptautinėje aplinkoje.

6. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

7. Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu valstybine kalba.

8. Gerai mokėti anglų kalbą (kalbų mokėjimo lygis pagal Europass kalbų mokėjimo vertinimo sistemą ne mažesnis nei B2).

9. Žinoti raštvedybos, dokumentų rengimo ir saugojimo taisykles.

10. Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis (Word, Excel, PowerPoint, Access) ir Internet Explorer programa.


Pagrindinės funkcijos (nuoroda)

 

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą; kitus dokumentus, patvirtinančius reikalingą kvalifikaciją;

4. Gyvenimo aprašymą Europass XML/pdf XML formate (el. laikmenoje) užpildytą  per „Europass“ CV internetinį redaktorių. 

5. Užpildytą pretendento anketą (nuoroda).

6. Privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.

 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo. Dokumentus galima pateikti asmeniškai arba atsiųsti registruotu paštu. Jeigu dokumentai pateikiami registruotu paštu – pateikiamos notariškai patvirtintos dokumentų kopijos ir gyvenimo aprašymas reikalaujamu el. formatu.

 

Atrankos būdas – testas žodžiu anglų kalba.

 

Telefonas pasiteiravimui – +370 5 2610499.

 

Paskelbta: 2017 01 04