registruotis

Darbo užmokestis


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I-IV ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I-IV ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. III-IV ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2019 m. I-II ketv.Viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, 2022 m. veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis 2023 metams