registruotis

Darbo užmokestis

 


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2024 m. I ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m. I-IV ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2022 m. I-IV ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2021 m. I-IV ketv.


Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2020 m. I-IV ketv.

 Viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, 2023 m. veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis 2024 metams