Darbo užmokestis


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2020 m. I ketv. 


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. III-IV ketv. 


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2019 m. I-II ketv.


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2018 m.


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2018 m. II - III ketv.


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2018 m. I - II ketv.


Vidutinis Jungtinio techninio sekretoriato darbuotojų darbo užmokestis 2017 - 2018 m. I ketv.


 

2020 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-509 

 

 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis 2021 metams, patvirtinimo“


2019 m. gegužės 3 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-424

 

 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis 2020 metams, patvirtinimo“2018 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-289

 

 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis 2019 metais, patvirtinimo“

 

 

2017 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-325

 

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija arba Vidaus reikalų ministerija kartu su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamoji dalis 2018 metais, patvirtinimo“ 


  

2016 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-291

Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija arba Vidaus reikalų ministerija kartu su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis 2017 metais, patvirtinimo“ 

 

 

2015 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-937

„Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Vidaus reikalų ministerija arba Vidaus reikalų ministerija kartu su Turto valdymo ir ūkio departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių, kuriais vadovaujantis apskaičiuojama viešųjų įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių mėnesinės algos kintamoji dalis 2016 metais, patvirtinimo“