registruotis

Finansinių ataskaitų rinkiniai


JTS metinės finansinės ataskaitos:


 

2022 m. 

JTS I ketvirčio finansinės ataskaitos.pdf

2021 m.

JTS finansinės ataskaitos pagal VSAFAS.pdf

2021 m. 

JTS I, II ir III ketvirčių finansinės ataskaitos.zip

2021 m.

JTS metinės finansinės ataskaitos.zip