registruotis

Nuostatai

 

Viešosios įstaigos Jungtinis techninis sekretoriatas įstatai (patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 1V-666)