registruotis

Strategija


Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2024–2026 metų strateginis veiklos planas

 

 

Viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato 2024–2026 metų veiklos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2024 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1V-218