registruotis

Strategija


Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių 2021–2023 metų strateginis veiklos planas

 

 

Jungtinio techninio sekretoriato veiklos strategija 20232025 metams