registruotis

Komisijos ir darbo grupės


Įstaigoje veikia šios komisijos ir darbo grupės:

- Darbo tarybos rinkimų komisija;

- Viešųjų pirkimų komisija;

- Trumpalaikio turto, atsargų ir raštinės reikmenų nurašymo, ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją bei ilgalaikio materialaus ir nematerialaus bei trumpalaikio turto inventorizavimo komisija;

- Tarnybinės etikos komisija;

- Darbuotojų įdarbinimo komisija;

- Dokumentų ekspertų komisija;

- Darbo taryba.Informacija atnaujinta 2023-01-31