Viešieji pirkimai


Viešosios įstaigos Jungtinio techninio sekretoriato direktorės 2016 m. vasario 26 d. įsakymas Nr. IV-8 "Dėl 2016 m. prekių ir paslaugų suvestinės patvirtinimo" 


Viešosios įstaigos Jungtinis techninis sekretoriatas 2018 m. prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planas 

Vykdomi pirkimai

 

Įvykdyti pirkimai


Pasirašytos pirkimų sutartys

 


Mažos vertės pirkimų suvestinė (už 2017 metus)


Mažos vertės pirkimų suvestinė (iki 2018.10.31)


Viešosios įstaigos  Jungtinio techninio sekretoriato renginių organizavimo ir susijusių paslaugų pirkimas