registruotis

Darbo pasiūlymai

INTERREG V-A LITHUANIA-POLAND PROGRAMME is looking for a FINANCIAL MANAGER!

 

We are offering a full-time position (40 hours per week) of a Financial Manager based in Vilnius, Lithuania. You will oversee the day-to-day financial aspects of project management, cooperate with Project Managers, assist Programme beneficiaries and applicants and keep in touch with other Programme institutions.

We are looking for a motivated financial professional with a good command of Polish and English and sound knowledge of EU and Polish legislation related to EU European Structural and Investment Funds.

We offer:

 • Office in modern business premises in the city centre;
 • Hybrid work model (2 days of home office per week);
 • Permanent employment contract after a 3-month probationary period;
 • Rewarding and stable work in an international environment;
 • Great atmosphere and working conditions, enthusiastic and professional colleagues;
 • Competitive salary of €2558 gross.

Benefits for employees from Poland:

 • Opportunity to work 5 days per quarter from Poland;
 • Rent allowance of up to €400 gross;
 • Relocation package of €1300 gross.

Sounds good? We will be happy to hear from you! First, carefully read the job description and requirements and send your CV and motivation letter (in English) to ieva.redikiene@lietuva-polska.eu by 1 December 2022.

If you have questions, contact Ieva Ūsaitė-Redikienė, +370 645 06035 or ieva.redikiene@lietuva-polska.eu.

 

..........................................................................................................................................................................

 

INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS PROGRAMA IEŠKO PROJEKTŲ FINANSININKO!


Siūlome projektų finansininko (40 val. per savaitę) darbo vietą Vilniuje, Lietuvoje. Būsimas projektų finansininkas prižiūrės kasdienes projektų valdymo finansines veiklas, bendradarbiaus su projektų vadovais, teiks pagalbą Programos paramos gavėjams ir pareiškėjams bei palaikys ryšius su kitomis Programos institucijomis.

Ieškome motyvuoto finansininko, gerai mokančio lenkų ir anglų kalbas bei gerai išmanančio ES ir Lenkijos teisės aktus, susijusius su ES Europos struktūriniais ir investicijų fondais.

Mes siūlome:

 • Biurą moderniose verslo patalpose miesto centre;
 • Hibridinį darbo modelį (2 dienos namuose per savaitę);
 • Nuolatinę darbo sutartį po 3 mėnesių bandomojo laikotarpio;
 • Motyvuojantį ir stabilų darbą tarptautinėje aplinkoje;
 • Puikią atmosferą ir darbo sąlygas, entuziastingus ir profesionalius kolegas;
 • Konkurencingas 2558 EUR bruto atlyginimas.

Premijos (“bonusai”) darbuotojams iš Lenkijos:

 • Galimybė 5 dienas per ketvirtį dirbti iš Lenkijos;
 • Iki 400 EUR (bruto) nuomos kompensacija;
 • Apgyvendinimo/Persikraustymo paketas - 1300 EUR (bruto).

Skamba gerai? Laukiame Jūsų! Pirmiausia atidžiai perskaitykite darbo aprašymą bei reikalavimus ir atsiųskite savo gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką (anglų kalba) el.pašto adresu ieva.redikiene@lietuva-polska.eu iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Jei turite klausimų, kreipkitės į Ievą Ūsaitę-Redikienę, tel. +370 645 06035 arba ieva.redikiene@lietuva-polska.eu.